Anarki i Norr träff (vinter-mys i Norra Västerbottens inland)

Nyfiken på anarkism? Vill du diskutera kolonialism, fejomställningen och hur vi gör motstånd? Vill du hänga med andra aktivister, dela kunskap och smida planer? Kom på vårt läger 20-22 januari i Norra Västerbotten.

Vi behöver samla styrkor och planera –

Hur kan vi stoppa naturresursutvinningen på våra orter?
Hur bygger vi en platt organisering?
Vilka erfarenheter kan vi utbyta och lära oss av varandra?

Vi har två hus till förfogande och tält går att låna. Vi varvar
utomhusumgänge med workshops, gemensam matlagning och andra aktiviteter. Nykterhet under helgen är ett krav och maten vi lagar kommer vara vegansk i den mån det är möjligt. Endast för personer bosatta i något av skogslänen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen)

Anmälan: kolonierna@riseup.net eller i detta formulär

Aktiviteter: Vill du hålla i en workshop? Har du önskemål om vad vi ska göra, förslag på någon föreläsare vi borde bjuda in eller andra idéer inför träffen? Hör gärna av dig. Tillsammans skapar vi en fin och inspirerande helg.

Mer information om plats, schema, boende och mat kommer efter anmälan.

English

Curious about anarchism? Do you want to discuss colonialism, ”green” adjustments and how to make resistance? Do you want to meet other activists, share knowledge and make schemes? Come to our camp 20-22 january in North Västerbotten.

We need to gather strengths and make plans –

How can we stop the extractions of natural resources in our neighbourhoods?
How can we build a non-hierarchal organization?
What experinces can we exchange and learn from eachother?

We have two houses to our disposal and tents to borrow. We plan on having outdoors activities, workshops, communal cooking and other activities. Soberness is a requirement for coming to the camp and the food will be
vegan as much as possible. Only for people living in the forest-counties (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland and Jämtland-Härjedalen)

Registration: kolonierna@riseup.net or in this forum

Activities: Do you want to give a workshop? Do you have suggestions on what we should do, lectures we should invite or other ideas? Please let us know. Together we can create and nice and inspirational weekend.

More information on location, schedule, residance and food will be given after the registration.

ANARKI I NORR 2022

Nyfiken på anarkism? Vill du diskutera kolonialism, fejkomställningen och hur vi gör motstånd? Vill du hänga med andra aktivister, dela kunskap och smida planer? Kom på vårt läger i oktober (någonstans runt Umeå).

Det har nu gått mer än två år sedan förra lägret och det är hög tid att försöka samla ihop alla oss som känner en dragning åt det anarkistiska hållet igen.

Plats: Denna gången tyckte vi det var dags att ruska om bygderna kring Umeå lite och hoppas på att kunna hitta en bra plats att hålla till på i krokarna. En idé är att sätta upp ett militärtält och ha läger ute i skogen. Nackdelen kan vara att alla inte är så peppade på att sova ute i oktober. Ifall någon vet ett ställe vi kan vara på så hör gärna av dig! Men helst inte inne i Umeå så vi tappar den mysiga läger-känslan.

Anmälan: Mejla oss och berätta att du vill komma. Vi har valt att begränsa antalet platser så det är först till kvarn som gäller. Skriv gärna om det är något vi borde veta såsom allergier, speciella behov eller önskemål.

Aktiviteter: Vill du hålla i en workshop? Har du önskemål om vad vi ska göra, förslag på någon föreläsare vi borde bjuda in eller andra idéer inför träffen? Hör gärna av dig. Tillsammans skapar vi en fin och inspirerande helg.

Mer information om t. ex. plats, schema, boende och mat kommer upp senare.

Kontakt: kolonierna@riseup.net

Anarki och Omställning

Studiecirkel i omställning från ett anarkistiskt perspektiv!

Nu, i krisernas tid, ser vi mer än någonsin hur viktiga nätverken mellan människor är. Hur skulle omställning från ett anarkistiskt  perspektiv se ut? Självförsörjning? Emotionellt och praktiskt stöd mellan grupper och individer? Alternativa ekonomiska system? Delta i studiecirkeln och diskutera fram hur hållbara nätverk för omställning och inbördes hjälp skulle kunna utformas.

Vi möts online för fyra planerade samtal där alla kommer få möjlighet att komma till tals, där vi kan lära oss av varandra och konspirera inför framtiden. 

Träffarna är fristående men har alla koppling till frågan om anarki och omställning. Begreppen kommer att följa med i samtliga träffar. Det är fritt att delta i alla, någon eller ingen av träffarna. Varje tillfälle är en till två timmar långt. Samtalen kommer att vara modererade så att alla får tillfälle att uttrycka sig och för att träffarna ska vara trygga för alla som deltar.

Planerade träffar

  • Anarki och omställning. Det finns en gryende omställningsrörelse. Vilken     koppling finns mellan frågorna som driver den rörelsen, om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, till anarkism? (Samarbete med Marita Castro)
       
  • När vi gör saker gemensamt uppstår skav och konflikter. Hur kan vi reducera, medla och hantera konflikter utan en chef eller överordnad att klaga hos? Och hur kan vi ta hand om varandra.
       
  • En bärande tanke inom omställningsrörelsen är att tillgodose behov av exempelvis mat och boende mer lokalt genom självhushållning och lokal produktion. Hur kan vi hjälpa varandra att klara våra behov och organisera lokalt om vi inte bor på samma plats? Behöver alla bo i kollektiv och vilka olika möjligheter finns i stadsbygd eller landsbygd?
       
  • Är alla ledare eller ingen? Hur kan vi hantera behoven och utmaningarna kopplade till ledarskap, initiativtagande, formell eller informell makt utan att återfalla i dominans eller auktoritet. (Samarbete med Byaliv)

Praktiskt:

Första cirkeltillfället är 20/2 kl. 15-17, via mötesverktyget Discord. Länk till cirkelträffen skickas ut efter anmälan inför varje mötestillfälle.

Anmälan inkl. namn eller alias skickas till trym.buchtstein(a)pm.me

Mer info kan komma här:

https://svartaadalen.wordpress.com/anarki-och-omstallning-studiecirkel/

Anarki i Norr 16-20 juli

Anarki i norr-träff 16-20 juli i Gässjö (uppdaterad 30 juni)

97474804_115318903512056_9126685244915712_o

In english further down.

Den 16 till den 20 juli bjuder vi in till anarkistisk nätverksträff. Om du har lust är du välkommen innan och att stanna efter. Det är en träff öppen för alla som är intresserad av eller nyfiken på anarki och frihetlighet. För att vi ska ha lite koll på hur många som kommer vill vi gärna att du anmäler dig.

Tanken är att träffen ska vara mer praktiskt lagd, med gott om tid för att bara hänga och lära känna varandra bättre. Vi har preliminära förslag på programpunkter men alla är välkomna att bidra till programmet. Vi har också en önskan att planera och genomföra en aktion under träffen.

Förslag på workshops och infopunkter:
– Anlägga odlingsbäddar ws
– Trädklättring ws
– Lockons ws
– Självförsvar ws
– Vilseskogsinfo
– Byggprojekt
– Föreläsning om när byarna sprängdes – enskiftesreformen

Träffen är självorganiserad och vi skapar den tillsammans och det är knytis som gäller med maten.

Vi bor, lagar mat och har workshoparna utomhus, så det är tält och oömma kläder som gäller. Det finns några sovplatser under tak för den som saknar tält. Vid regn får vi försöka få plats i något av husen.

På grund av coronapaniken begränsar vi denna träff till max 50 personer (vilket knappast kommer uppnås) och vi ser till att hålla minst 2 meters avstånd till våra kamrater ifall du inte fått samtycke till närmare umgänge.

Kärlek och raseri Ⓐ

Between the 16th and 20th July we invite you to an Anarchist gathering in Gässjö, near Edsele. You are welcome to show up before and stay after the gathering is finished. The gathering is open for everybody who is interested in or curios of anarchy. We would appreciate if you registered here so we can get some idea of how many will show up.

We wish this gathering to be a bit more practical, with plenty of time to just hang around with people and to get to know each other better. We have some thoughts about possible topics on the agenda, but everyone is welcome to contribute. We also wish to do an action during the gathering.

Possible workshops and info:
– Making vegetable beds ws
– Tree climbing ws
– Lock-ons ws
– Selfdefence ws
– Vilse forest info
– Building projects
– Talk about enclosure reforms in so called Sweden (in swedish, translated if needed)

The gathering is self organised and we create it together. Bring your own food. We live, cook food and have the workshops outdoor so bring your tent and your outdoor clothes. It is possible to sleep ”inside” for a few people if someone don’t have a tent. If it rains we will have to find some space indoors in some of the houses.

Because of the corona panic we limit the possible numbers of people to maximum 50 (which we hardly will reach). And we make sure we keep minimum 2 meter distance to the nearest comrade, unless you have consent to be closer to each other.

Love and rage Ⓐ

Anarki i Norr 21-23 februari

Nätverksträff i Ådalen för den som vill träffa och knyta kontakt med personer som delar anarkistiska, frihetliga och antikapitalistiska värderingar. Eller för dig som är nyfiken på anarkism som ideologi, praktik och rörelse.

18-paris-commune-1871-granger.jpg

Träffen arrangeras som en knytkonferens där vi organiserar praktiska och teoretiska punkter gemensamt. Ange i anmälan om du vill bidra till programmet.

Mer information om helgen kommer inom kort.

Anmälan:

Du kan anmäla dig här.

Mat:

Frukost lunch och middag kommer att lagas på plats. En rekommenderad avgift tas ut på 100 kr/deltagare, du bestämmer om du kan betala mer eller mindre. Maten kommer vara vegansk och anpassad utifrån behov av specialkost.

Boende:

Det finns plats för 12 personer, golvlogi.

Det finns katter i bostaden och det går inte att garantera en pälsdjursfri miljö.

Möteslokalen värms upp med vedeldning, tidvis kan den därför vara kall. Ta med varma kläder.

Alkohol och droger:

Träffen är drogfri och alkoholfri eftersom även barn kommer att delta, den som anmäler ser till att alla som följer med i sällskapet är medvetna om detta.

Anarkistträff Västerbotten

Helgen den 6e till 8e september blir det en anarkistträff i Ånäset! Syftet med träffen är i första hand är att knyta kontakt med andra intressanta människor. Träffen är för de med anarkistiska/frihetliga och antikapitalistiska värderingar eller den som är intresserad av anarkistisk ideologi, praktik och rörelse. Träffen är inte anarkistseparatistisk vilket innebär att även om du inte är anarkist så får du gärna komma ändå. Vad vi vill göra och prata om kommer vi fram till tillsammans! Har du förslag på en punkt du skulle vilja hålla i? Eller något du skulle vilja se händer? Skicka gärna med de då du anmäler dig. Folk får gärna anlända på fredag-eftermiddag för middag och mingel. Lördag samt söndag-förmiddag kör vi samtal blandat med praktiska workshops.

ANMÄLAN

Anmäl dig till anarkisttraffen@riseup.net Skriv hur många ni är och hur länge ni vill delta. Skriv gärna med önskemål (om du har) om punkter och diskussionsämnen och om du kan hålla i någon punkt. Om du vill äta den gemensamma maten och om du har några allergier. Om du behöver sovplats och om du då har några särskilda behov/önskemål.

MAT

Det kommer lagas både frukost, lunch och middag på plats. Jag sätter en avgift på 100 kronor för mat hela helgen, vill du betala mer eller mindre spelar det ingen roll. Maten kommer vara vegansk och vi kommer försöka ta hänsyn till allergier, vi säger till om vi inte kan ta hänsyn till just din allergi. Vill du laga annan mat kan du göra det innan eller efter den gemensamma maten lagas, alternativt på gasolkök som jag kan låna ut. Vill du laga kött eller mejerimat hänvisas du till gården (ute) för tillagningen.

BOSTAD

Vi har massa golvplats och tre soffor. Vi har även plats för tält på gården eller bilplats om du vill sova i din egen bil/husvagn. Det finns några tält för utlåning samt några sovsäckar, tyvärr väldigt begränsat med liggunderlag. Det finns även rum att stänga för om en behöver sova mer privat. I VÅR BOSTAD BOR DET PÄLSDJUR. Vi kommer försöka hitta djurvakter för helgen men trots det är vårt hem fullt i hår så vi kan tyvärr inte garantera en pälsallergi-vänlig miljö. Vårt hem är ganska kallt så det är smart att ta med tjocktröja och tjocksockar eller tofflor.

ALKOHOL OCH DROGER

Vårt hem är strikt nyktert och drogfritt (receptbelagda mediciner ej inkluderat). Brukar någon och vi märker det får den inte sova eller vara med på träffen hos oss. Sprid gärna vidare! Anmäl dig till anarkisttraffen@riseup.net Efter anmälan får du mer specifik info om plats! VI SES !!!!!!!!!

Fulkult

unnamed

 

Det är dags att hålla lite fest på Gässjö i vårt nystartade gemensamma hus ”Gråhuset”. Än så länge inget band som säkert ska spela, men om någon vet nått band som vill spela så har vi trumset, mick, två elgitarrer och en bas bland annat? Fritt fram att inta scenen. På ovanvåningen finns en utklädningsgarderob slash freeshop som en kan ta på sig nå kult eller fult om en vill det. Utanför en öppen eld och lite folk-punk disko senare på kvällen.

Vi kör knytkalas, så om alla tar med sig nått mumsigt, så delar vi allt sen. Sen är det bara att slå upp nå tält nånstans. Om nån kör bil hit och har plats i bilen, eller behöver skjuts, får dom gärna höra av sig så kanske det kan fixas nån samåkning på nå sätt.

Folk är välkomna när som helst under dagen att hänga. Kom gärna tidigt. Kanske klappa getterna, kolla in odlingarna, hjälpa till att göra det mysigt och fixa det sista, ta en sväng i Vilseskogen eller gå och bada. Men vi tänkte satsa på att börja äta vid 18:00 bara för att ha en tid på nått.

Hör av dig till 073 077 12 15 om du har några frågor.

Uppdatering: Politikersvin från Skogsnäs spelar.

Anarkistisk träff i Härnösand

Hej kamrater!

Vi planerar att arrangera en träff den 26-27:e april i Härnösand. Det finns i skrivande stund ingen fastställd dagordning då syftet med träffen i första hand är att knyta kontakt med andra intressanta människor. Tanken är en träff för de med anarkistiska/frihetliga och antikapitalistiska värderingar eller den som är intresserad av anarkistisk ideologi, praktik och rörelse.

Vidare planering sker kontinuerligt närmsta tiden, därför ville vi kolla av hur många som är intresserade av att ses. Inspel och förslag på aktiviteter tas gärna emot.

Ett förslag som hittills kommit in är att vi träffas för att laga middag och äta tillsammans under fredagskvällen, för att sen eventuellt gå ut på lokal. Lördagen skulle kunna ägnas åt erfarenhetsutbyte och planering inför framtida aktiviteter. Sovplats finns i begränsat antal och man får nog rikta in sig på golvläge, så liggunderlag och sovsäck kan vara bra att ha i åtanke.

Väl mött!

Program

Fredag kväll

18-19 Drop in

19 Middag

Presentationsrunda

Film och diskussion

Tänk till om fortsättning

Lördag

Frukost

9.30 – Miljökamp – runda

10.30 Bensträckare

10.45 – Andra kamper – talarlista

11.30 Lunch

12.30 Diskutera fortsättning

13.30 Bensträckare

13.45 Queerhet i anarkism

14.45 Brevskrivningsworkshop