Anarki och Omställning – Studiecirkel

Studiecirkel i omställning från ett anarkistiskt perspektiv!

Nu, i krisernas tid, ser vi mer än någonsin hur viktiga nätverken mellan människor är. Hur skulle omställning från ett anarkistiskt  perspektiv se ut? Självförsörjning? Emotionellt och praktiskt stöd mellan grupper och individer? Alternativa ekonomiska system? Delta i studiecirkeln och diskutera fram hur hållbara nätverk för omställning och inbördes hjälp skulle kunna utformas.

Vi möts online för fyra planerade samtal där alla kommer få möjlighet att komma till tals, där vi kan lära oss av varandra och konspirera inför framtiden. 

Träffarna är fristående men har alla koppling till frågan om anarki och omställning. Begreppen kommer att följa med i samtliga träffar. Det är fritt att delta i alla, någon eller ingen av träffarna. Varje tillfälle är en till två timmar långt. Samtalen kommer att vara modererade så att alla får tillfälle att uttrycka sig och för att träffarna ska vara trygga för alla som deltar.

Planerade träffar

  • Anarki och omställning. Det finns en gryende omställningsrörelse. Vilken     koppling finns mellan frågorna som driver den rörelsen, om ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, till anarkism? (Samarbete med Marita Castro)
       
  • När vi gör saker gemensamt uppstår skav och konflikter. Hur kan vi reducera, medla och hantera konflikter utan en chef eller överordnad att klaga hos? Och hur kan vi ta hand om varandra.
       
  • En bärande tanke inom omställningsrörelsen är att tillgodose behov av exempelvis mat och boende mer lokalt genom självhushållning och lokal produktion. Hur kan vi hjälpa varandra att klara våra behov och organisera lokalt om vi inte bor på samma plats? Behöver alla bo i kollektiv och vilka olika möjligheter finns i stadsbygd eller landsbygd?
       
  • Är alla ledare eller ingen? Hur kan vi hantera behoven och utmaningarna     kopplade till ledarskap, initiativtagande, formell eller informell makt utan att återfalla i dominans eller auktoritet. (Samarbete med Byaliv)

Praktiskt:

Första cirkeltillfället är 20/2 kl. 15-17, via mötesverktyget Discord. Länk till cirkelträffen skickas ut efter anmälan inför varje mötestillfälle.

Anmälan inkl. namn eller alias skickas till trym.buchtstein(a)pm.me